Östbytjärn Västbybäcken Djupsjön Hosjön-Hosjöbäcken Judeån-Vallån Rislandsån-Svartån
Uttersjön-Uttersjöbäcken Smaltjärn Frettentjärn Storhällsjön-Lillhällsjön Abborrtjärn
Ett ca 2 mil långt åsystem med god förekomst av öring. Ån är lättvadad
med många sel och höljor, viss restaurering har skett, då främst
återställande av lekplatser.