Östbytjärn Västbybäcken Djupsjön Hosjön-Hosjöbäcken Judeån-Vallån Rislandsån-Svartån
Uttersjön-Uttersjöbäcken Smaltjärn Frettentjärn Storhällsjön-Lillhällsjön AbborrtjärnEn liten skogtjärn omgiven av myrmark som håller ett naturligt bestånd
av mindre öring och abborre, fortsätter man nedströms kommer man till
smaltjärn som är en långsmal skogstjärn med liknande fiskbestånd.