Östbytjärn Västbybäcken Djupsjön Hosjön-Hosjöbäcken Judeån-Vallån Rislandsån-Svartån Uttersjön-Uttersjöbäcken Smaltjärn Frettentjärn Storhällsjön-Lillhällsjön Abborrtjärn
En liten skogsjö med ett stort naturligt bestånd av Öring o Abborre.

Hosjöbäcken är ca 3 km lång och rinner ner Bäcklandssjön.