Storfisken är en tävling där där man väger en fisk och räknar fram en poäng efter ett index framställt av sportfiskarna. Det innebär att man kan få en högre poäng på en mört än t ex en 10-kilos gädda beroende på mörtens storlek.

Tävlingen är till för alla medlemmar, är det fråga om klubbrekord kräver vi att fisken är vägd på en krönt våg , gärna i kombinatíon med fotografi.

Anmälningar lämnas till Michael Östman (se vår förening)

Vinnaren av tävlingen utses vid årsmötet och erhåller ett årskort.