Östbytjärn Västbybäcken Djupsjön Hosjön-Hosjöbäcken Judeån-Vallån Rislandsån-Svartån
Uttersjön-Uttersjöbäcken Smaltjärn Frettentjärn Storhällsjön-Lillhällsjön Abborrtjärn      
Båda bilderna avser Storhällsjön

En relativt stor sjö med både naturlig och inplanterad öring, sjön har förbindelse
med Lillhällsjön som är en väldigt liten tjärn med öring.