Östbytjärn Västbybäcken Djupsjön Hosjön-Hosjöbäcken Judeån-Vallån Rislandsån-Svartån
Uttersjön-Uttersjöbäcken Smaltjärn Frettentjärn Storhällsjön-Lillhällsjön Abborrtjärn

En liten skogtjärn omgiven av myr, håller ett stort bestånd öring. Källa till
Uttersjöbäcken som rinner ner i Rislandsån, som även de håller öring