Östbytjärn Västbybäcken Djupsjön Hosjön-Hosjöbäcken Judeån-Vallån Rislandsån-Svartån
Uttersjön-Uttersjöbäcken Smaltjärn Frettentjärn Storhällsjön-Lillhällsjön Abborrtjärn
En bäck som har sin början i Ramsjösjön och rinner ut i Ångermanälven.
Bäcken har gott om öring och rinner igenom en väldigt varierande terräng
allt från kulturlandskap till snårskog. Här finns även chans att få havsöring