Här kan du anmäla dig anmäla dig som medlem till vår förening
genom att fylla i formuläret, vi skickar då ut ett förtryckt
inbetalningskort till din adress. Du kan även sätta in pengar direkt
på vårat postgiro 8359189-1och skriva medlem i medelandefältet
samt ange namn och adress.
Ditt förnamn:
Ditt efternamn:
Adress:
Postadress :

Jag vill bli medlem i Högsjö sff och b la få:

* Utskick 2ggr / år

* 50 kr rabatt på årsfiskekort

* Låna klubbens motorisborr


Senior 60:- Familj 100:-Tillbaka