Uppdaterad 2019-07-07

All användning av fiskrom i syfte att locka eller fånga fisk i föreningens
vatten är förbjuden, detta finns även relgerat i länsfiskestadgan.
(pga smittorisken)

All mäskning dvs utläggande av majs, maggot, mask, ost eller annat ämne, är
förbjuden i vatten upptagna i fiskevattensförteckningen.

All användning av levande eller död fisk som bete i vatten upptagna
i fiskevattensförteckningen är förbjuden.

Det är förbjudet att flytta fisk från ett vatten till ett annat.

Endast ett spö per fiskande fört från hand är tillåtet vid fiskets bedrivande

Alla former av flytetyg är förbjudna vid fiskets bedrivande i vatten
upptagna i fiskevattensförteckning. Detta gäller dock inte fiske från flytring
som får bedrivas i samtliga vatten förutom Djupsjön och Abborrtjärn


Allt nätfiske är förbjudet inom hela fiskevårdsområdet, undantaget provfisken
samt andra fiskevårdande åtgärder beslutade av fiskevårdsansvarig
samt av Länstyrelsen beviljade tillstånd för fasta fiskeredskap.

> Antalet fiskar som får fångas per dygn anges på fiskekortet.

Att giltigt fiskekort erfordras för fiskets bedrivande enligt fiskekortsförteckningen
och skall på begäran uppvisas för föreningens tillsynsmän.För vatten ej upptagna
i fiskekortsförteckningen inom fiskevårdsområdet gäller medlemskort.

Fiske med ekolod är ej tillåtet i vatten upptagna i fiskevattensförteckningen.

Brott som faller under fiskestadgans "olovligt fiske" är fisketillsynsmännen skyldiga att anmäla till polismyndigheten.
Övriga överträdelser kommer att beivras med bot på 2 000kr

Minimimått

Öring i insjö20cm
Röding i insjö20cm
Harr i insjö & älv20cm
Lax & havsöring35cm

Fredningstider

I strömmande vatten gäller fiskeförbud under tiden 1/9--30/11
Under fredningstiden får ej fiske i sjö bedrivas närmare in eller
utlopp än 200 meter.


FISKE FRÅN FLYTRING :

Får bedrivas i samtliga Högsjö SFF-s vatten utom Djupsjön och Abborrtjärn

Restriktioner mot flytring kan förekomma i andra vatten vid premiärer, se annons.

Får endast bedrivas som "klassiskt flugfiske", d.v.s. med flugspö och fluglina.

Flytrings-fiskare : Visa hänsyn till de som fiskar från land!